Exhibition by Andreas Wallroth, Helene Kjær Bremseth, Eva Ballo, Trond Nesheim och Ben Connell
From October 14 to 20 at Leirfossvegen 5, Trondheim


Photo Artscene Trondheim


Photo Artscene TrondheimPhoto Artscene Trondheim


Photo Artscene Trondheim
More pics
Here!

Kritik av Marit K. Lykken Flåtter
Here!